noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 19.10.2021
Miasto: ONLINE
Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek
Tryb podstawowy – opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości, SWZ i projekt umowy, badanie i ocena ofert, wybór wykonawcy i zawarcie umowy
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

390,00 zł

Wartość brutto

480,00 zł