noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 29.11.2021
Miasto: ONLINE
Prowadzący: Ewa Żak
Wzorcowe prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego – od oszacowania i opisu przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy.
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

390,00 zł

Wartość brutto

480,00 zł