noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 10.11.2021
Miasto: ONLINE
Prowadzący: Ewa Żak
Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych. Przetarg nieograniczony – wzorzec procedury.
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

390,00 zł

Wartość brutto

480,00 zł