noweprzetargi.pl

Zamówienia w 2022 r. w sektorze jednostek publicznych do progu 130.000 zł oraz do progów unijnych. Planowanie i szacowanie zamówień. Zasady postępowania z wydatkami powyżej 500 zł.

Szkolenie 1-dniowe poświęcone w całości prowadzeniu procedur udzielania zamówień publicznych do progów unijnych, wydatkowania środków publicznych do 130 tys. zł oraz zasadom planowania i szacowania zamówień w ramach przygotowania postępowania. W trakcie szkolenia omawiamy również zagadnienia związane z ewidencjonowaniem wydatków o wartości powyżej 500 zł w kontekście Rejestru Umów prowadzonego przez Ministra Finansów. Zagadnienia te są szczególnie na czasie w I połowie 2022 roku. Dynamiczne prowadzenie, świetny kontakt z grupą oraz 100% rzetelnie przekazanej wiedzy to dodatkowe atuty tego szkolenia. Gorąco polecamy!

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres szkolenia do progu 130.000 zł oraz do progów unijnych

 1. Aktualny stan prawny. Katalog niezbędnych aktów prawnych – ostatnie zmiany w ustawie o finansach publicznych. Przepływ informacji w jednostce jako kluczowy element procedury zakupowej.
 2. Kluczowe definicje w zamówieniach publicznych poniżej i powyżej progu stosowania ustawy. Zasady udzielania zamówień publicznych.
 3. Planowanie zamówień publicznych jako obowiązek zamawiającego, a konsekwencje niedozwolonego podziału zamówienia na części. Obowiązkowa aktualizacja planów zamówień publicznych.
 4. Szacowanie wartości zamówienia – jako podstawowa czynność zamawiającego. Dozwolony i niedozwolony podział zamówienia na części w praktyce. Konsekwencje.
 5. Oferty częściowe a zamówienia udzielane w częściach – zasady postępowania. Zamówienia o nieprzewidywalnym zakresie. Sposoby postępowania.
 6. Zamówienia częściowe w przypadku projektów finansowanych z „Polskiego Ładu”.
 7. Zamówienia publiczne a prawa i obowiązki głównego księgowego – czy można rozpocząć procedurę nie posiadając zabezpieczonych środków – funkcja podpisu księgowego na wniosku o zakup.
 8. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł: Zasady tworzenia wewnętrznych regulacji, Przykładowe – bezpieczne rozwiązania, Konsekwencje nieprzestrzegania regulacji wprowadzonych w jednostce, Regulamin udzielania zamówień a przepisy pzp – punkty styczne, Przykładowe zapisy do wykorzystania w wewnętrznych regulaminach, Przykładowe błędne zapisy treści regulaminów – analiza przypadków; Konieczne zapisy w związku z wejściem w życie rejestru umów, Dokumentowanie postępowań o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym: Zasady tworzenia specyfikacji warunków zamówienia – minimalne wymagania formalne; Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału i kryteria oceny ofert – system naczyń połączonych – zasady postępowania w przypadku tworzenia dokumentacji. Odpowiedzialność poszczególnych osób zaangażowanych w proces udzielenia zamówienia. Kanały komunikacji na linii zamawiający-wykonawca. Zatwierdzanie dokumentów przed i w trakcie postępowania.
 10. Tryb podstawowy krok po kroku: Wybór odpowiedniego wariantu trybu podstawowego; Procedura w wariancie I, II i III – krok po kroku. Kamienie milowe w zależności od wybranej procedury. Wybór oferty najkorzystniejszej – odrzucenie ofert, wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnień – podstawy prawne dokumentów kierowanych do wykonawców. Prawa i obowiązki uczestników postępowania o udzielenie zamówienia.
 11. Umowa – kluczowe zapisy. Zmiana umowy na etapie realizacji. Konsekwencje.
 12. Inwestycje realizowane w ramach „Polskiego ładu”: Termin wszczęcia postępowania i obowiązek poinformowania o wszczęciu; Opis przedmiotu zamówienia; Szczególne zapisy umowne: zaliczki, nadzór inwestorski, klauzule arbitrażowe, warunki wypłaty wynagrodzenia.
 13. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla: