noweprzetargi.pl

Zamówienia do 130 tys. zł. Dokumentowanie wydatków i sprawozdawczość.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone wydatkowaniu środków o wartości do 130 tys. zł – czyli do progu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie przekrojowe obejmujące swoim zasięgiem kompletne rozwiązanie organizacyjno-prawne w zakresie wydatków podprogowych. Punktem wyjścia w tym szkoleniu jest opis i szacowanie wartości – w niektórych wypadkach niewielkie błędy w tym zakresie spowodują niewłaściwą kwalifikację wartościową wydatku, z pełnymi konsekwencjami prawnymi tego ruchu. Szkielet szkolenia to wzorzec budowy regulaminu udzielania zamówień w powiązaniu ze wszystkimi pobocznymi regulacjami w zakresie finansów publicznych, RODO i innych. Uzupełnienie tematyki stanowi dokumentowanie  oraz sprawozdawczość z wydatkowania środków.

Szkolenie to realizowane jest w formule 1-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Skuteczne przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. Najlepsze praktyki i wytyczne prawne.

Skuteczne przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. Najlepsze praktyki i wytyczne prawne.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

13.12.2023 (za 2 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Toruń Hotel Mercure

Cena VAT zwolniony:

540 zł

Cena VAT 23%:

665 zł

Więcej
Szkolenie - Skuteczne przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. Najlepsze praktyki i wytyczne prawne.

Skuteczne przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. Najlepsze praktyki i wytyczne prawne.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

14.12.2023 (za 3 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Poznań Hotel Gromada

Cena VAT zwolniony:

540 zł

Cena VAT 23%:

665 zł

Więcej
Szkolenie - Skuteczne przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. Najlepsze praktyki i wytyczne prawne.

Skuteczne przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. Najlepsze praktyki i wytyczne prawne.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

18.12.2023 (za 7 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Siedlce Hotel Arche

Cena VAT zwolniony:

540 zł

Cena VAT 23%:

665 zł

Więcej

Zakres tematyczny szkolenia Zamówienia do 130 tys. zł

Uwaga: Poniższy zakres tematyczny stanowi przykładowe zestawienie zagadnień. Każdy z trenerów prowadzi szkolenie w tej tematyce w oparciu o własny autorski program szkolenia.

1. Wprowadzenie. Specyfika wydatków publicznych do kwoty 130 000 złotych:
• średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych w roku 2022 – nowe obwieszczenie Prezesa UZP,
• planowanie zamówień na rok 2022. Zasady tworzenia i udostępniana planu w jednostce.
2. Zasady kwalifikowania zobowiązań do zamówień do 130 000 złotych – szacowanie wartości bez zarzutu dzielenia zamówienia lub zaniżenia wartości w celu uniknięcia stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy PZP współfinansowane ze środków unijnych.
4. Regulamin wydatkowania środków do progu stosowania ustawy po nowemu – gdzie należy wprowadzić zmiany?
• Powiązanie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz Ustawą o finansach publicznych,
• Przykładowe sposoby udzielania zamówień,
• Powiązanie z planem finansowym jednostki,
• Zasady komunikacji z wykonawcami – czy konieczna jest pełna elektronizacja zamówień do progu stosowania ustawy?
• Kryteria oceny ofert, punktacja i wybór oferty najkorzystniejszej,
• Jawność zamówień do 130 000 złotych,
• Błędy w opisie przedmiotu zamówienia mające wpływ na późniejszą treść złożonych ofert,
• Zasada konkurencyjności w praktyce – dlaczego nie wystarczy wysyłać zapytania tylko do 2 wykonawców?
5. Zawarcie i realizacja umowy w zamówieniach do 130 000 złotych:
• Konstrukcja umowy – wymogi formalno-prawne,
• Zabezpieczenie umowy w zamówieniach do 130 000 złotych,
• Możliwe zmiany umowy o udzielenie zamówienia do 130 000 złotych.
6. Zasady udzielania zamówień nieplanowanych.
7. Obowiązkowy Centralny Rejestr Umów powyżej 500 zł – co z umowami zlecenia i umowami o pracę?
8. RODO w wydatkowaniu środków publicznych do 130 000 złotych – na co zwrócić uwagę?
9. Odpowiedzialność zamawiającego i jego pracowników za naruszenia w obszarze wydatkowania środków publicznych do progu stosowania ustawy PZP.
10. Dyskusja.