noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne w roku 2023 - zagadnienia problemowe

Początek roku 2023 to chwila, w której Zamawiający, zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma do wypełnienia kilka ważnych obowiązków. W pierwszej kolejności należy przygotować się do sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień w roku 2022 (zawartych umów w zamówieniach publicznych w roku 2022). W poprzednich latach obowiązek ten był realizowany poprzez wysyłanie informacji do Prezesa UZP, gdzie w praktyce przekazane informacje nie podlegały szczegółowej weryfikacji. Obecne sprawozdania, które Zamawiający będzie przekazywał znajdą się już w ujednoliconej bazie e-Zamówień prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. W przypadku wadliwie wprowadzonych danych lub popełnionych błędów w postępowaniach prowadzonych w roku 2022, będzie istniała możliwość ich automatycznego sprawdzenia w systemie zamówień publicznych. Efektem zaś „zapominanych” czynności w prowadzonym postępowaniu może być postawienie zarzutu braku ogłoszenia lub jego zmiany. Skutek: łatwy mechanizm wychwycenia naruszenia przepisów prawa.

Kolejnym kluczowym punktem, będzie omówienie USTAWY z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która między innymi wprowadza odmienny od poprzedniego stanu prawnego mechanizm umożliwiający zmiany w umowach dotyczących zamówień publicznych – także tych w trakcie realizacji. Jak aneksować umowy lub wprowadzić do niej zmiany w już realizowanej umowie to kolejne zagadnienie omawiane w trakcie tego szkolenia.

Następne zagadnienie omawiane na szkoleniu to mechanizm przygotowania i prowadzenia postępowań poniżej 130 000 zł. W trakcie szkolenia prowadzący przedstawi przykłady procedur opartych na regulacjach wewnętrznych, gdzie procedura regulaminowa może być prosta i mało uciążliwa. Jednocześnie wskazane zostaną przykłady regulaminów prowadzących do naruszeń przepisów prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

Ostatnim tematem będzie omówienie kluczowych elementów postępowań o udzielenie zamówienia o wartości równej lub powyżej 130 000 zł. Strona elektroniczna, wybór trybu, harmonogramy czasowe czy też zlecenia przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do postępowań, które będą prowadzone w roku 2023.

Szkolenie to realizowane jest w formule 1-dniowej jako stacjonarne oraz online. Zakres szkolenia Zamówienia publiczne 2023 różni się w zależności od osoby prowadzącej szkolenie – sprawdź klikając w któreś z poniższych szkoleń.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

 

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ
mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ
mec. Łukasz Mackiewicz

Prowadzący: mec. Łukasz Mackiewicz

WIĘCEJ
Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Zamówienia publiczne DLA PRAKTYKÓW. Aktualne problemy, najnowsze opinie, interpretacje i  orzecznictwo.

Zamówienia publiczne DLA PRAKTYKÓW. Aktualne problemy, najnowsze opinie, interpretacje i  orzecznictwo.

Prowadzący:

Ewa Żak

Termin:

04.12.2023 (za 6 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Zielona Góra Hotel Amadeus

Cena VAT zwolniony:

540 zł

Cena VAT 23%:

665 zł

Więcej
Szkolenie - Prawidłowe przygotowanie i realizacja procedury zamówienia publicznego powyżej progu unijnego w tym nowe ogłoszenia unijne w eNotices2. Kluczowe kwestie współpracy działu merytorycznego i działu Zamówień.

Prawidłowe przygotowanie i realizacja procedury zamówienia publicznego powyżej progu unijnego w tym nowe ogłoszenia unijne w eNotices2. Kluczowe kwestie współpracy działu merytorycznego i działu Zamówień.

Prowadzący:

Ewa Żak

Termin:

05.12.2023 (za 7 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Wrocław Hotel Novotel

Cena VAT zwolniony:

540 zł

Cena VAT 23%:

665 zł

Więcej
Szkolenie - Prawidłowe przygotowanie i realizacja procedury zamówienia publicznego powyżej progu unijnego w tym nowe ogłoszenia unijne w eNotices2. Kluczowe kwestie współpracy działu merytorycznego i działu Zamówień.

Prawidłowe przygotowanie i realizacja procedury zamówienia publicznego powyżej progu unijnego w tym nowe ogłoszenia unijne w eNotices2. Kluczowe kwestie współpracy działu merytorycznego i działu Zamówień.

Prowadzący:

Ewa Żak

Termin:

06.12.2023 (za 8 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Katowice Hotel Silesian

Cena VAT zwolniony:

540 zł

Cena VAT 23%:

665 zł

Więcej
Szkolenie - Zamówienia publiczne DLA PRAKTYKÓW. Aktualne problemy, najnowsze opinie, interpretacje i  orzecznictwo.

Zamówienia publiczne DLA PRAKTYKÓW. Aktualne problemy, najnowsze opinie, interpretacje i  orzecznictwo.

Prowadzący:

Ewa Żak

Termin:

07.12.2023 (za 9 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Radom Hotel Gromada

Cena VAT zwolniony:

540 zł

Cena VAT 23%:

665 zł

Więcej
Szkolenie - Prawidłowe przygotowanie i realizacja procedury zamówienia publicznego powyżej progu unijnego w tym nowe ogłoszenia unijne w eNotices2. Kluczowe kwestie współpracy działu merytorycznego i działu Zamówień

Prawidłowe przygotowanie i realizacja procedury zamówienia publicznego powyżej progu unijnego w tym nowe ogłoszenia unijne w eNotices2. Kluczowe kwestie współpracy działu merytorycznego i działu Zamówień

Prowadzący:

Ewa Żak

Termin:

08.12.2023 (za 10 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Warszawa AS-BUD Centrum Konferencyjne

Cena VAT zwolniony:

590 zł

Cena VAT 23%:

725 zł

Więcej
Szkolenie - Zamówienia publiczne DLA PRAKTYKÓW. Aktualne problemy, najnowsze opinie, interpretacje i  orzecznictwo.

Zamówienia publiczne DLA PRAKTYKÓW. Aktualne problemy, najnowsze opinie, interpretacje i  orzecznictwo.

Prowadzący:

Ewa Żak

Termin:

12.12.2023 (za 14 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Bydgoszcz Hotel City

Cena VAT zwolniony:

540 zł

Cena VAT 23%:

665 zł

Więcej
Szkolenie - Zamówienia publiczne DLA PRAKTYKÓW. Aktualne problemy, najnowsze opinie, interpretacje i orzecznictwo.

Zamówienia publiczne DLA PRAKTYKÓW. Aktualne problemy, najnowsze opinie, interpretacje i orzecznictwo.

Prowadzący:

Ewa Żak

Termin:

13.12.2023 (za 15 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

450 zł

Cena VAT 23%:

555 zł

Więcej

Zamówienia publiczne 2023 - zakres szkolenia

Przykładowy zakres szkolenia dotyczącego Zamówień publicznych w 2023 roku. „Przygotowanie do prowadzenia procedur zamówień publicznych w 2022 roku. Planowane zmiany, praktyczne rozwiązania, aktualizacja wiedzy”:

1. Wprowadzenie. Analiza aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem najnowszych zmian.
a. Zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych – „data wszczęcia postępowania się liczy”.
b. Akty wykonawcze – rozporządzenia i ustawy – „aktualizacja jest ważna”.
c. Zapomniane wymagania i obowiązki – „sprawdź o czym musisz jeszcze wiedzieć”.
2. Przygotowanie do wypełnienia obowiązkowych sprawozdań z udzielonych zamówień w roku 2022.
a. Przygotowanie informacji do wprowadzenia w sprawozdaniach.
b. Zasady wprowadzenia danych do formularzy elektronicznych.
c. Na co należy zwrócić uwagę przy wprowadzania informacji o udzielonych zamówieniach?
d. Przed wprowadzeniem danych do sprawozdania z udzielonych zamówień w roku 2022 sprawdzenie danych i ich uzupełnienie.
e. Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości.
3. Procedury udzielania zamówień publicznych w postępowaniach o wartości poniżej 130 000 zł.
a. Rozwiązania organizacyjne – czy regulamin i zasady stosowania procedur są zgodne z aktualnym stanem prawnym?
b. Regulacja wewnętrzna – minimum oraz punkty krytyczne.
c. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w jednym dniu.
d. Audyt postępowań – „uczymy się na błędach”.
e. Stosowanie w procedurach obowiązkowego wykluczenia wykonawców w związku z agresją w Ukrainie.
f. Zmiany w umowach (aneksy) w postępowaniu o mniejszej wartości. Czy mechanizm waloryzacji jest obowiązkowy?
g. Zestawienie zarzutów i nieprawidłowości w procedurach o mniejszej wartości.
h. Lista sprawdzająca – na co zwrócić uwagę i gdzie zmienić swoją regulację wewnętrzną
i. Przykładowe rozwiązania – urząd, szkoła,….
4. Przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – wymagania ustawowe:
a. Plany postępowań o udzielenie zamówienia i ich aktualizacja – „sprawdź zawsze przed wszczęciem postępowania”.
b. Regulacja wewnętrzna – „sprawdź czy wszystko działa – lista sprawdzająca”.
c. Strona techniczna – oprogramowanie pomocnicze i niezbędne minimum.
d. Przygotowanie dokumentów zamówienia – jakie informacje udostępnimy wykonawcy.
e. Przygotowanie SWZ i załączników – lista sprawdzająca „co być powinno”.
f. Przygotowanie Ogłoszenia o zamówieniu – lista sprawdzająca „co być powinno”.
g. Analiza potrzeb i wymagań – niezbędne minimum w procedurach o wartości równej lub powyżej progów unijnych.
h. Rozeznanie rynku – „dialog techniczny wg nowych zasad- już można stosować”.
i. Przygotowanie do wizji lokalnej – „wymaganie lub możliwość”.
5. Dodatkowe elementy potrzebne do prawidłowego przygotowania postępowania.
6. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi dotyczące zamówień publicznych. Udostępnienie uczestnikom możliwości uzyskania dodatkowych materiałów ze szkolenia.