noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne w 2024 r.

Zapraszamy na kolejne autorskie szkolenie Piotra Sperczyńskiego poświęcone udzielaniu zamówień w roku budżetowym 2024. Uczestnicząc w tym szkoleniu uczestnicy otrzymają odpowiedzi na szereg pytań – oto niektóre z nich:

Starannie dobrane przykłady w połączeniu z omówieniem wymagań stawianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, ustawę o finansach publicznych oraz inne regulacji stanowią o wartości szkolenia, na które pragnie zaprasza Piotr Sperczyński.

Adresaci tego szkolenia to: kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy jednostek, pracownicy merytoryczni, członkowie komisji przetargowych, jednostki nadzorujące.

Materiały szkoleniowe:

Zestawienie aktów prawnych, prezentacja w formacie pdf omawiana na szkoleniu, dodatkowe opracowania i informacje przygotowane przez prowadzącego szkolenie związane z omawianym zagadnieniem. Materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej (dostęp poprzez dysk sieciowy).

 

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ

Cena od: 450 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Wielkie sprzątanie w zamówieniach publicznych. Przygotowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku.

Wielkie sprzątanie w zamówieniach publicznych. Przygotowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

26.02.2024 (za 4 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Toruń Hotel Mercure

Cena VAT zwolniony:

590 zł

Cena VAT 23%:

720 zł

Więcej
Szkolenie - Wielkie sprzątanie w zamówieniach publicznych. Przygotowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku.

Wielkie sprzątanie w zamówieniach publicznych. Przygotowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

27.02.2024 (za 5 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Poznań Hotel Gromada

Cena VAT zwolniony:

590 zł

Cena VAT 23%:

720 zł

Więcej
Szkolenie - Wielkie sprzątanie w zamówieniach publicznych. Przygotowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku.

Wielkie sprzątanie w zamówieniach publicznych. Przygotowanie do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

28.02.2024 (za 6 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Zielona Góra Hotel Amadeus

Cena VAT zwolniony:

590 zł

Cena VAT 23%:

720 zł

Więcej
Szkolenie - Prawo zamówień publicznych w roku 2024 – przygotowanie postępowania, procedura, wybór wykonawcy, umowa,obowiązki archiwizacyjne i sprawozdawcze. Zamieszczanie ogłoszeń na platformie eNotices2 – problemy.

Prawo zamówień publicznych w roku 2024 – przygotowanie postępowania, procedura, wybór wykonawcy, umowa,obowiązki archiwizacyjne i sprawozdawcze. Zamieszczanie ogłoszeń na platformie eNotices2 – problemy.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

11.03.2024 (za 18 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Koszalin Hotel Gromada

Cena VAT zwolniony:

590 zł

Cena VAT 23%:

720 zł

Więcej

Zamówienia publiczne w 2024 r. Procedury, dokumenty, zmiany. Planowanie zamówień oraz sprawozdania z udzielonych zamówień.

 1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w roku 2023.

 

 1. Przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Obliczenie wartości zamówienia zgodnie z ustawą pzp.
  • Ustalenie wartości – granica ryzyka i parametry możliwych nieprawidłowości.
  • Planowanie zamówień – w jakim zakresie czasu i asortymentu?
  • Planowanie zamówień – przykłady dla dostaw i usług. Proponowany schemat postępowania.
  • Aktualizacja obliczonej wartości zamówienia.
  • Przykładowe rozwiązania „ułatwiające życie” przy obliczeniu wartości zamówienia.
  • Opinie, interpretacje, komentarze, fragmenty rozstrzygnięć KIO, …

 

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania – ważne punkty oraz dokumentacja.
  • Regulaminy – zarządzenia w systemie zamówień o wartości poniżej 130 000 zł. Przykład i omówienie wybranych elementów regulacji.
  • Zaproszenie do złożenia oferty w przykładowej procedurze zapytania ofertowego w oparciu o regulamin (zarządzenie) w systemie zamówień o wartości poniżej 130 000 zł. Przykładowe rozwiązanie.
  • Dokumentacja z postępowania o wartości poniżej 130 000 zł. Przykładowe rozwiązanie.
  • Postępowanie o wartości powyżej 130 000 zł w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1). Dokumentacja (SWZ, załączniki, protokół postępowania, schemat postępowania – czynności, zestawienie regulacji prawnych).

 

 1. Sprawozdanie z udzielonych zamówień w roku 2023.
  • Obowiązek przygotowania sprawozdania bez względu na wartość zrealizowanych zleceń, umów.
  • Wymagania dotyczące sprawozdania – rozporządzenie i portal e-Zamówienia.
  • Przygotowanie się do wypełnienia zestawień tabelarycznych. Zebranie danych.
  • Sumowanie zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.
  • Zestawienia trybów opartych na ustawie pzp (wartość zamówienia równa lub powyżej 130 000 zł.
  • Uwagi praktyczne – lista błędów i możliwość dokonania korekty.

 

 1. Panel dyskusyjny – pytania zadawane przez uczestników szkolenia.