NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 91027
Liczba postów: 146954
Liczba tematów: 18896

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

Zmiany dotyczące planu postępowań w ustawie Pzp obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

    Zmiany dotyczące planu postępowań w ustawie Pzp obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
W  ustawie  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, plan postępowań został uregulowany w art. 23 rozdziału 3 w dziale I tej ustawy.  Zgodnie
Przeczytaj pełny artykuł

Informacja o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywana Prezesowi UZP

    Informacja o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywana  Prezesowi UZP
Zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 24.9.2021

Wokanda KIO   Godzina: 10:00 Sygn. akt: 2365/21 Odwołujący: Transgór S.A. - Mysłowice Zamawiający: Zarząd Transportu Metropolitalnego - Katowice   Godzina: 10:00 Sygn. akt: 2368/21 Odwołujący: Mobilis
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 23.9.2021

Wokanda KIO   Godzina: 10:00 Sygn. akt: 2507/21 Odwołujący: Budimex S.A. - Warszawa Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Warszawa   Ogłoszenie orzeczenia
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 22.9.2021

Wokanda KIO   Sala rozpraw: 501 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 2474/21 Odwołujący: "Stalprofil" S.A. - Dąbrowa Górnicza Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Warszawa
Przeczytaj pełny artykuł
    mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

Za każdym razem gdy Zamawiający rozważa odrzucenie oferty ze względu na sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ, powinien również dokonać analizy możliwości poprawienia treści oferty na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 pzp. Zamawiający często zapominają, iż wskazuje na to wprost sama regulacja art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł