NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

Wokanda KIO na dzień 8.12.2022

Wokanda KIO Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 406 Godzina: 09:45 Sygn. akt: 3105/22 Odwołujący: Janusz Aleksander Przedsiębiorstwo Budowlane "KOBUD" - Środa Ślaska Zamawiający: Gmina Wałbrzych-Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu - Wałbrzych   Sala
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 7.12.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 402 Godzina: 13:00 Sygn. akt: 3120/22 Odwołujący: NETIA S.A. - Warszawa Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Warszawa   Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 405 Godzina: 08:45 Sygn. akt: 3109/22 Odwołujący: Geocoma Sp. z o. o. -
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 6.12.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3099/22 Odwołujący: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Mado" Andrzej Mróz - Kosów Lacki Zamawiający: GMINA - MIASTO SIEDLCE -
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 5.12.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 402 Godzina: 13:00 Sygn. akt: 3098/22 Odwołujący: "PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak" Spółka Jawna - Łódź Zamawiający: Sąd Rejonowy Poznań -
Przeczytaj pełny artykuł

OPRACOWANIE: Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa.

  OPRACOWANIE: Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa.
Opracowanie przedstawia różne mechanizmy waloryzacji, co powinno ułatwić konstruowanie klauzul waloryzacyjnych w projektowanych umowach w sprawie zamówienia publicznego. Opracowanie jest
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł

Poprawne użycie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Aby użycie np. znaku towarowego przez zamawiającego było możliwe, należy po zmianach Wytycznych wykazać istnienie trzech przesłanek, tj.: specyfikę przedmiotu zamówienia, brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia słów „lub równoważne.   mec. Łukasz Mackiewicz Od 9 września 2019 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020. Podmioty
Przeczytaj pełny artykuł