NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

Wokanda KIO na dzień 4.10.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 402 Godzina: 14:00 Sygn. akt: 2458/22 Odwołujący: CATERMED Sp. z o.o. - Łódź Zamawiający: Regionalny Szpital w Kołobrzegu - Kołobrzeg   Sala rozpraw: 405 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 2487/22 Odwołujący: Sterimed Sp. z o.o. -
Przeczytaj pełny artykuł

mec. Łukasz Mackiewicz zaprasza na kolejny termin Warsztatów Zamówień Publicznych – 12-14 października 2022 roku

Kolejny termin 3-dniowych Warsztatów Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza. To już 12-14 października 2022 na Zamku Królewskim w Niepołomicach pod Krakowem. Gwarancja terminu. Sprawdź zakres, zgłoś się teraz! Please enable
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 3.10.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 402 Godzina: 09:30 Sygn. akt: 2474/22 Odwołujący: EKODREN Naturalne Systemy Oczyszczania Michał Gojżewski - Warszawa Zamawiający: GMINA STRZELCE - Strzelce  
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 30.09.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 2450/22 Odwołujący: Konsorcjum: SIEMAG TECBERG Polska Sp. z o.o.; DPMtech Sp. z o.o., Termospec Sp.
Przeczytaj pełny artykuł

28 września br. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

  28 września br. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Informujemy, że w dniu 13 września 2022 r. pod poz. 1933 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł

Poprawne użycie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Aby użycie np. znaku towarowego przez zamawiającego było możliwe, należy po zmianach Wytycznych wykazać istnienie trzech przesłanek, tj.: specyfikę przedmiotu zamówienia, brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia słów „lub równoważne.   mec. Łukasz Mackiewicz Od 9 września 2019 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020. Podmioty
Przeczytaj pełny artykuł