NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

28 września br. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

    28 września br. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Informujemy, że w dniu 13 września 2022 r. pod poz. 1933 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 29.09.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 2464/22 Odwołujący: MEGAMASZYNY Rafał Pajek - Spórok Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W SZAMOTUŁACH - Szamotuły   Sala rozpraw: 407 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 2438/22 Odwołujący: EMKA
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 28.09.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 402 Godzina: 10:00 Sygn. akt: 2467/22 Odwołujący: Firma Handlowo-Usługowa ARKAN Wojciech Wasylewicz - Gdańsk Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 27.09.2022

Wokanda KIO Sala rozpraw: 402 Godzina: 13:00 Sygn. akt: 2400/22 Odwołujący: Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe 'WIP" Małgorzata Szczepanik-Grzywocz - Rybnik Zamawiający: Gmina Wieleń - Wieleń   Sala
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 26.09.2022

Wokanda KIO Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 402 Godzina: 09:00 Sygn. akt: 2294/22 Odwołujący: Copy.Net.pl Piotr Sójka - Warszawa Zamawiający: Centrum Obsługi Administracji Rządowej - Warszawa
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł

Poprawne użycie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Aby użycie np. znaku towarowego przez zamawiającego było możliwe, należy po zmianach Wytycznych wykazać istnienie trzech przesłanek, tj.: specyfikę przedmiotu zamówienia, brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia słów „lub równoważne.   mec. Łukasz Mackiewicz Od 9 września 2019 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020. Podmioty
Przeczytaj pełny artykuł