NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

Wokanda KIO na dzień 12.08.2022

Wokanda KIO Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 408 Godzina:09:40 Sygn. akt: 1879/22 Odwołujący: Konsorcjum: UNRAVEL sp. z o.o., NOVAGO Złotów sp. z o.o. - Gozdów Zamawiający: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. -
Przeczytaj pełny artykuł

Informator UZP nr 2/2022

    Informator UZP nr 2/2022
Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi w tym roku numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz działalności Urzędu Zamówień Publicznych. Znajdziemy tutaj
Przeczytaj pełny artykuł

Przedłużenie możliwości wszczynania i prowadzenia postępowań za pośrednictwem miniPortalu do końca 2022 roku

  Przedłużenie możliwości wszczynania i prowadzenia postępowań za pośrednictwem miniPortalu do końca 2022 roku
Poniżej przekazujemy istotną informację, którą 1 sierpnia 2022 roku opublikował Urząd Zamówień Publicznych: W tle prac nad Platformą e-Zamówienia wsłuchujemy
Przeczytaj pełny artykuł

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r.

  Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r.
Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r. Sprawozdanie z
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 1.08.2022

Wokanda KIO Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 402 Godzina: 09:15 Sygn. akt: 1845/22 Odwołujący: Hensoldt Sensors GmbH - Taufkirchen Zamawiający: Agencja Uzbrojenia - Warszawa   Sala
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł

Poprawne użycie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Aby użycie np. znaku towarowego przez zamawiającego było możliwe, należy po zmianach Wytycznych wykazać istnienie trzech przesłanek, tj.: specyfikę przedmiotu zamówienia, brak możliwości opisania w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia słów „lub równoważne.   mec. Łukasz Mackiewicz Od 9 września 2019 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020. Podmioty
Przeczytaj pełny artykuł