NowePrzetargi.pl

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 91168
Liczba postów: 147134
Liczba tematów: 18950

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888

Zamówienia publiczne szkolenia – ☎ 801 889 888

Serwis poświęcony zamówieniom publicznym. Zamówienia publiczne szkolenia, doradztwo w zamówieniach publicznych, oprogramowanie dla zamówień publicznych, zmiany ustawa Prawo zamówień publicznych, przegląd prawa zamówień publicznych, wiadomości z rynku, przegląd prasy – wszystko w jednym miejscu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, nowe Prawo zamówień publicznych, Nowa ustawa PZP.

Wokanda KIO na dzień 26.11.2021

Wokanda KIO   Godzina: 13:00 Sygn. akt: 3240/21 Odwołujący: ANDRA Sp. z o.o, - Warszawa Zamawiający: Politechnika Wrocławska - Wrocław   Ogłoszenie orzeczenia Sala rozpraw: 501 Godzina: 09:45 Sygn. akt: 3295/21 Odwołujący: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. -
Przeczytaj pełny artykuł

Jak należy prawidłowo zarejestrować postępowanie przez Zamawiających nie będących w grupie pilotażowej MOW?

    Jak należy prawidłowo zarejestrować postępowanie przez Zamawiających nie będących w grupie pilotażowej MOW?
Zamawiający nie biorący udziału w pilotażu produkcyjnym MOW, przy rejestracji postępowania zaznaczają błędnie na karcie rejestracji postępowania, że jest ono prowadzone na Platformie e-Zamówienia. Taki wybór jest nieprawidłowy, w tym
Przeczytaj pełny artykuł

Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zgodnie z tzw. ustawą COVIDową – jak, gdzie i kiedy?

  Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zgodnie z tzw. ustawą COVIDową – jak, gdzie i kiedy?
Informujemy, że Prezydent RP podpisał w dniu 3 listopada ustawę z dnia 28 października o zmianie niektórych ustaw w związku
Przeczytaj pełny artykuł

Wchodzą zmiany w ustawie Pzp oraz ustawie o finansach publicznych

  Wchodzą zmiany w ustawie Pzp oraz ustawie o finansach publicznych
W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2054 została ogłoszona ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy –
Przeczytaj pełny artykuł

Wokanda KIO na dzień 25.11.2021

Wokanda KIO   Godzina: 10:00 Sygn. akt: 3321/21 Odwołujący: Michał Gojżewski Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania - Warszawa Zamawiający: Gmina Cisna - Cisna  
Przeczytaj pełny artykuł
    mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

mec. Łukasz Bochenek: Obowiązek poprawiania „innych” omyłek na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

Za każdym razem gdy Zamawiający rozważa odrzucenie oferty ze względu na sprzeczność treści oferty z treścią SIWZ, powinien również dokonać analizy możliwości poprawienia treści oferty na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 pzp. Zamawiający często zapominają, iż wskazuje na to wprost sama regulacja art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
Przeczytaj pełny artykuł

Zamówienia na usługi społeczne ponownie w postępowaniach przetargowych od stycznia 2021 roku

Nowe regulacje spowodują konieczność ponownego udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750.000 euro w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami na etapie przygotowania postępowania oraz prowadzenia procedury. Zamawiający będzie zatem miał obowiązek m.in. sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym przestrzegania przepisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Natomiast na czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu lub na zaniechanie podjęcia czynności, do których był zobowiązany będzie przysługiwała
Przeczytaj pełny artykuł