ODPOWIEDŹ UZP: W jaki sposób należy przekazać sprawozdanie? Czy pod formularzem rocznego sprawozdania powinien podpisać się kierownik zamawiającego?

Zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463), zamawiający przekazuje sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Formularz sprawozdania udostępniony jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl/. Obowiązujący wzór rocznego sprawozdania nie przewiduje złożenia pod nim podpisu przez kierownika zamawiającego.

Źródło: www.uzp. gov.pl

Ostatnie wpisy