22 LUTEGO 2023 roku –Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia