12 września 2019 roku – Nowe przepisy o zamówieniach publicznych jeszcze w tej kadencji. — – Kopia