13 kwietnia 2020 roku – Koronawirus: przetargi COVID-19 poza Prawem zamówień publicznych

Od wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mija zwykle dużo czasu. Aby więc umożliwić zamawiającym sprawne zawieranie umów służących zwalczaniu pandemii koronawirusa, tzw. ustawa kryzysowa (czyli ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) wprowadziła kilka ważnych wyłączeń.

Więcej czytaj w Rzeczpospolitej z 13 kwietnia 2020 roku.

Ostatnie wpisy