24 października 2019 roku – Reforma zamówień publicznych już ruszyła.