28 stycznia 2019 roku – Ruszyły prace nad reformą rynku zamówień publicznych.