3 MARCA 2023 roku – Klauzule waloryzacyjne i przeglądowe w przetargu publicznym