8 maja 2019 roku – Prawo zamówień publicznych: Jakie wnioski płyną z konsultacji publicznych? — – Kopia