8 maja 2019 roku – Prawo zamówień publicznych: Jakie wnioski płyną z konsultacji publicznych? — – Kopia

Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych został poddany ważnym modyfikacjom (na stronie Rządowego Centrum Legislacji widnieje wersja z 5 kwietnia 2019 r.). Najistotniejsze wydają się propozycje zmian w systemie środków ochrony prawnej. Szczególny oddźwięk i skrajne opinie wywołały zwłaszcza rezygnacja z instytucji postępowania koncyliacyjnego oraz nowe zasady reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Więcej czytaj w Gazecie Prawnej z 8 maja 2019 roku.

Ostatnie wpisy