Dla kogo jest Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)? Kiedy wchodzi w życie obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych?

Dnia 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Do realizacji tego obowiązku służy bezpłatna Platforma PEF, wspierająca proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Do rozpoczęcia korzystania z PEF niezbędne jest założenie konta. Korzystać z PEF możesz także poprzez podłączenie swojego systemu ERP za pomocą nowoczesnego API, jak również pobierając i instalując aplikację PEF na swoim komputerze. Posiadanie konta na Platformie PEF jest ustawowym obowiązkiem zamawiającego.

Kiedy wchodzi w życie obowiązek odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych?

Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych:
1. od 18 kwietnia 2019 r.- dla zamówień o wartości powyżej 30 000 EUR.
2. od 1 sierpnia 2019 r. – dla wszystkich zamówień publicznych
Obowiązek dotyczy postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy (18.04.2019 r.) i umów zawartych w wyniku takich postępowań.

Zobacz Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Ostatnie wpisy