INSTRUKCJE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Sporządzenie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych