Kłopotliwa publikacja ogłoszeń w DUUE – informacje uzyskane od Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

W związku z licznie zgłaszanymi niejasnościami dotyczącymi publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pragniemy poinformować, że Urząd Zamówień Publicznych skierował zapytanie o wyjaśnienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu publikacji ogłoszeń w Unii Europejskiej. Zgodnie z otrzymanymi informacjami od Urzędu Publikacji Unii Europejskiej:

  • w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 25 października 2025 r. przy użyciu platformy eNotices, a zatem z wykorzystaniem standardowych formularzy ogłoszeń ustanowionych rozporządzeniem 2015/1986, możliwe jest przekazywanie do publikacji ogłoszenia o sprostowaniu/zmianie ogłoszenia, a także ogłoszenia o modyfikacji umowy zarówno za pośrednictwem dotychczasowej platformy eNotices (do dnia 31 stycznia 2024 r.), jak i platformy eNotices2;
  • skorzystanie w takim wypadku z platformy eNotices nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie postępowania po stronie zamawiającego. Jeśli natomiast zamawiający skorzysta z platformy eNotices2, powinien zaimportować ogłoszenie z TED, a następnie wprowadzić zmianę lub modyfikację. Skorzystanie z platformy eNotices2 będzie w tym przypadku wymagało uzupełnienia dodatkowych pól, aby spełnić wymagania e-formularzy;
  • Urząd Publikacji zorganizował serię webinariów dla zamawiających poświęconych wypełnianiu ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a także dodatkowym funkcjom platformy eNotices2. Materiały z webinariów są dostępne pod linkami: https://www.youtube.com/watch?v=Znx2ljypv6s  i https://www.youtube.com/watch?v=_Lk35tfQ_ns.
  • w przypadku dodatkowych pytań czy indywidualnych problemów Urząd Publikacji Unii Europejskiej zachęca każdego do bezpośredniego kontaktu pod adresem ted@publications.europa.eu.

Jednocześnie warto pamiętać, że w przypadku postępowań wszczętych od dnia 25 października 2023 r. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie e-formularze z rozporządzenia 2019/1780 za pomocą platformy eNotices2, co pozwoli uniknąć ryzyka zarzutu nieprawidłowej publikacji.

Zobacz pełną instrukcję postępowania

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy