Komisja Europejska uruchomiła cyfrową platformę ds. zamówień publicznych – Public Buyers Community Platform.

Komisja Europejska uruchomiła cyfrową platformę ds. zamówień publicznych – Public Buyers Community Platform, której celem jest umożliwienie współpracy i wymiany informacji między nabywcami publicznymi w Unii Europejskiej. Platforma to przestrzeń, w ramach której interesariusze zamówień publicznych, zarówno organy publiczne, jak i przedsiębiorcy, w tym MŚP, a także przedstawiciele środowiska akademickiego, mogą dzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie zamówień publicznych, a także dyskutować o wyzwaniach w tym obszarze.

Platforma ma na celu budowanie społeczności nabywców publicznych, którzy są zaangażowani w poprawę efektywności procesów zamówień publicznych, ponieważ efektywne, dobrze zarządzane zamówienia publiczne mogą odegrać istotną rolę w stworzeniu bardziej innowacyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki UE. Uruchomienie Platformy jest znaczącym krokiem w kierunku osiągnięcia celów Komisji Europejskiej, jakimi są promowanie przejrzystości, uczciwości i konkurencji w obszarze zamówień publicznych.

Zobacz opinię

Źródło: https://www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy