Konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Minister Rozwoju i Technologii na podstawie art. 480 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Zachęcamy do skorzystania z formularza Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

Ostatnie wpisy