PROBLEM: Rażąco niska cena: Tezy z orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opracowanie dotyczące zagadnienia rażąco niskiej ceny. W opracowaniu zamieszczono tezy z wybranych najnowszych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Zamówień Publicznych.

Zobacz opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy