jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Opinie i interpretacje

9 września 2020 roku – projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

W dniu wczorajszym tj, 9 września br. do uzgodnień trafił bardzo ważny dla zamówień publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w ...

Przegląd prawa

9 września 2020 roku – projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

W dniu wczorajszym tj, 9 września br. do uzgodnień trafił bardzo ważny dla zamówień publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w ...