Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy – rekomendacje Prokuratorii Generalnej

Przegląd prawa

Klauzule dotyczące zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

W wielu sektorach gospodarki doświadczamy obecnie zjawiska zmieniających się warunków realizacji umów w sprawie zamówień publicznych, wywołanego czynnikami zewnętrznymi. Zauważalne ...

Przegląd prawa

28 września br. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że w dniu 13 września 2022 r. pod poz. 1933 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia ...

Przegląd prawa

Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy – rekomendacje Prokuratorii Generalnej

Informujemy, że Prokuratoria Generalna opublikowała rekomendacje dotyczące bardzo ważnych, a jednocześnie budzących w praktyce wiele wątpliwości prawnych postanowień umów dotyczących ...

Opinie i interpretacje

28 września br. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, że w dniu 13 września 2022 r. pod poz. 1933 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia ...