Przetargi na zakup energii elektrycznej

Przegląd prawa

Podstawy zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w związku z przepisami ograniczającymi wysokość cen energii elektrycznej.

Przypominamy, że w dniu 3 listopada 2022 r. ogłoszona została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych ...

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Podstawy zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w związku z przepisami ograniczającymi wysokość cen energii elektrycznej.

W dniu 3 listopada 2022 r. ogłoszona została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ...

Opinie i interpretacje

13 października 2020 roku – Umowa na zarządzanie PPK na czas nieoznaczony?

PYTANIE: Czy umowa o zarządzanie PPK zawarta w wyniku prowadzonego postępowania w nowym stnie prawnym może zostać zawarta na czas ...

Opinie i interpretacje

Platforma e-Zamówienia wkrótce podpisanie umowy na budowę.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 10 marca 2020 roku oddaliła odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ...