Zamówienia publiczne akty prawne

Akty prawne

Akty prawne

Ustawy Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst pierwotny ustawy opublikowany w Dz.U. z 24.10.2019 r. ...