Zamówienia publiczne przepisy unijne

Akty prawne

Akty prawne

Ustawy Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst pierwotny ustawy opublikowany w Dz.U. z 24.10.2019 r. ...

Przegląd prawa

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych ogłoszona.

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych – założenia W Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 9 listopada ...

Opinie i interpretacje

Opinia UZP w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego.

W celu przybliżenia uczestnikom rynku zamówień publicznych kwestii wspólnego udzielania zamówień Urząd Zamówień Publicznych przygotował opracowanie dotyczące tej tematyki, a ...