zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Opinie i interpretacje

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zasada jawności informacji publicznej jest jedną z podstawowych zasad systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Powszechne prawo do informacji wynika z art. ...