Urząd Zamówień Publicznych zaprasza Zamawiających do udziału w pilotażu produkcyjnym modułu składania ofert i wniosków Platformy e-Zamówienia.

Moduł składania ofert i wniosków umożliwi już wkrótce pełne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Chcąc ograniczyć ryzyka związane z użytkowaniem tak newralgicznego elementu Platformy, Urząd Zamówień Publicznych zaprasza Zamawiających do udziału w pilotażu produkcyjnym modułu składania ofert i wniosków Platformy e-Zamówienia.

Pilotaż polega na prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie prowadzonego postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków (MOW). Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe.

Zamawiającym biorącym udział w pilotażu i prowadzącym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursy zapewniona zostanie priorytetowa obsługę przy zgłaszanych problemach, tak aby nie miały one wpływu na sprawny przebieg postępowań.

Formularz zgłoszeniowy

Ostatnie wpisy