Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Prezesa UZP za rok 2020.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 11 sierpnia 2021 r. sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r. Z raportu wynika,  że w 2020 roku udzielono 135 048 zamówień. Łączna wartość zamówień udzielanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wyniosła 183,5 miliardy złotych. Kolejny rok z rzędu widoczna jest rosnąca średnią liczbę ofert przypadającą na postępowanie. W roku 2020 wartość ta wyniosła 2,78 oferty, przy wskaźniku 2,48 w roku 2019 i 2,24 w roku 2018. W 62% postępowaniach złożono więcej niż 1 ofertę (59% postępowań w roku 2019 i 57% w roku 2018). Dane te wskazują, że systematycznie rośnie konkurencyjność rynku zamówień publicznych.

Zobacz sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r.

Ostatnie wpisy