Zobacz jak w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieścić informację o udzieleniu zamówienia o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych przewiduje wyłączenie stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań, które zostały określone przepisami powyższej ustawy oraz przewiduje obowiązek zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia podlegającego wskazanemu wyłączeniu.

Aby w Biuletyn Zamówień Publicznych zamieścić informację o udzieleniu zamówienia o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych należy wybrać formularz  Ogłoszenie dotyczącego zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp i wypełnić w następujący sposób …

Zobacz instrukcję krok po kroku

Źródło: www.uzp. gov.pl

Ostatnie wpisy