22 marca 2023 roku – Wykonawca może zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa.