23 października 2019 roku – Emilewicz: Wraz z wejściem w życie PZP, gotowy będzie do działania sąd ds. zamówień publicznych.