25 CZERWCA 2024 ROKU – Zasada konkurencyjności w perspektywie finansowej 2021–2027.