26 CZERWCA 2024 ROKU – Za pozbawienie szans w przetargu przysługuje odszkodowanie.