27 listopada 2020 – Sejm uchwalił zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych.

Dnia 27 listopada Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. W głosowaniu nad całością projektu, „za” zagłosowało 279 posłanek i posłów, „przeciw” – 131, a 40 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Najważniejszą zmianą w nowym Prawie zamówień publicznych będzie:

  • skreślenie art. 2 ust. 2 ustawy, tj. regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących trybu podstawowego, kontroli oraz środków ochrony prawnej.

Zobacz Ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ostatnie wpisy