NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

27 listopada 2020 – Sejm uchwalił zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych.

27 listopada 2020 – Sejm uchwalił zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych.

Dnia 27 listopada Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. W głosowaniu nad całością projektu, „za” zagłosowało 279 posłanek i posłów, „przeciw” – 131, a 40 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Najważniejszą zmianą w nowym Prawie zamówień publicznych będzie:

  • skreślenie art. 2 ust. 2 ustawy, tj. regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących trybu podstawowego, kontroli oraz środków ochrony prawnej.

Zobacz Ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 i 2023 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Zapisz się do Newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888