28 czerwca 2019 roku – Odwołanie do KIO również e-mailem.

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadziła obowiązkową formę elektroniczną m.in. dla ofert, ale, jak wiadomo, samo opatrzenie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie wystarczy dla skuteczności jej złożenia. Konieczne staje się posłużenie platformą, za pomocą której zamawiający prowadzi postępowanie. Inaczej rzecz ma się w przypadku odwołań składanych przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustawa przewiduje dwie możliwe formy ich wnoszenia: pisemną (w postaci papierowej) albo elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej czytaj w Gazecie Prawnej z 28 czerwca 2019 roku.

Ostatnie wpisy