24 czerwca 2019 roku – Zamówienia publiczne na nowo jeszcze w tej kadencji.