28 kwietnia 2020 roku – Już niebawem powrót do rozpatrywania spraw przed KIO.

Dnia 28 kwietnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W zakresie proponowanych zmian – w art. 43, pkt 16 – znajduje się uchylenie art. 15zzs. Uchylany przepis zakłada m.in. zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych oraz biegu terminów postępowań prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wejście w życie projektu ustawy w obecnym kształcie spowoduje powrót do rozpatrywania spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą w dotychczasowym trybie. Ustawa trafiła obecnie do prac w Sejmie.

Zobacz projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ostatnie wpisy