6 listopada 2020 roku – Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych bez zamówień bagatelnych?

Stały Komitet Rady Ministrów zakończył rozpatrywanie projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Projekt obejmuje także zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych, w tym:

  • skreślenie art. 2 ust. 2 ustawy, tj. regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących trybu podstawowego, kontroli oraz środków ochrony prawnej.

Teraz projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.

Zobacz Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw

Ostatnie wpisy