Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2021

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował pierwszy numer Informatora w roku 2021.

Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz działalności Urzędu Zamówień Publicznych. Znajdziemy tutaj również m.in. informacje o publikowanych przepisach z zakresu zamówień publicznych, projektach aktów prawnych, interpretacje przepisów, orzeczenia, wyroki oraz opracowania analityczne powstające w UZP.

Zobacz Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2021

Ostatnie wpisy