Od 25 października 2023 r. obowiązek publikacji ogłoszeń wyłącznie przez enotice2

Nastąpiły zmiany w zakresie standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zmianie uległo rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (KE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e formularze”) (Urz. UE L 272 z 25.10.2019,7) w zakresie standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zmiana oznacza, że:

• od dnia 25 października 2023 r. obowiązek publikacji ogłoszeń będzie wyłącznie poprzez eNotice2 zgodnie z nowymi standardowymi eformularzami,

• nie będzie możliwości korzystania z obecnie udostępnionych formularzy unijnych w tym zakresie, zarówno bezpośrednio poprzez usługę eNotice, jak również z wykorzystaniem usług oferowanych w tym zakresie przez eSenderów.

Ponadto publikacja kolejnych ogłoszeń do wszczętego już postępowania, w którym opublikowano ogłoszenia na obecnych formularzach, będzie realizowana tylko z użyciem nowych formularzy. Będzie to możliwe dzięki konwerterowi udostępnionemu w eNotice2 lub w usłudze innego eSendera, która dostosuje się do tej zmiany.

Czas na wdrożenie stosownych wytycznych technicznych umożliwiających przygotowanie do wejścia w życie obowiązku stosowania nowych formularzy oraz dostosowanie się eSenderów od momentu wydania ich przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest krótki. Powstaje więc w przypadku eSenderów ryzyko, że mogą nie być gotowe na zmiany (nowe formularze i konwerter) w wymaganym terminie wynikającym z ww. rozporządzenia.

Z  uwagi na zakres prac dostosowawczych usługa eSendera udostępniona na Platformie e-Zamówienia nie będzie gotowa na tę zmianę w terminie 25 października 2023 r. Mając na uwadze powyższe, UZP rekomenduje, aby dla nowo wszczynanych postępowań unijnych przed 25 października ogłoszenia unijne przygotowywać i przesyłać do publikacji za pośrednictwem usługi eNotice, chyba że otrzymają Państwo od eSenderów, z których korzystają, potwierdzenie o ich dostosowaniu do nowego stanu prawnego na 25 października 2023.

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy