Platforma e-Zamówienia: Jak prawidłowo przekazać do publikacji ogłoszenie unijne?

Informujemy, że Zamawiający może wybrać sposób publikacji ogłoszenia unijnego na Platformie e-Zamówienia.

Pierwsza możliwość to wypełnienie ogłoszenia bezpośrednio w Dzienniku Urzędowym UE. Po jego publikacji w TED ogłoszenie takie zostanie automatycznie pobrane na Platformę e-Zamówienia, gdzie będzie dostępne dla Użytkowników. Zamawiający może powiązać je z założonym przez siebie postępowaniem. Służy do tego opcja „Wprowadź numer ogłoszenia z Dz. Urz. UE” dostępna w menu postępowania zalogowanego Zamawiającego.

Drugą możliwością jest przekazanie ogłoszenia do publikacji z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy e-Zamówienia. Po rejestracji postępowania na Platformie Zamawiający wypełnia formularz ogłoszenia o zamówieniu. Będzie ono wówczas automatycznie powiązane z postępowaniem.

Niezależnie od wybranego przez Zamawiającego sposobu wypełnienia i publikacji ogłoszenia ważne jest, by zrobić to tylko na jednej, wybranej przez Zamawiającego stronie – TED lub Platformie e-Zamówienia.

Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Ostatnie wpisy