Pozdrawiamy z 3-dniowych Warsztatów Zamówień Publicznych mec. Łukasza Mackiewicza w Lidzbarku Warmińskim