Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2023 roku

PROGI STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU W WALUCIE EURO ORAZ PLN

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów wydanego na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych tzw. progi unijne od 1 stycznia 2022 są równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

  1. art. 30 ust. 4 ustawy, wyrażona jako 80 000 euro, stanowi równowartość kwoty 356 288 zł;
  2. art. 359 ustawy, wyrażona jako 750 000 euro, stanowi równowartość kwoty 3 340 200 zł;
  3. art. 30 ust. 4, art. 392 ust. 1 i art. 613 ust. 3 ustawy, wyrażona jako 1 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 4 453 600 zł;
  4. art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 2 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, wyrażona jako 10 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 44 536 000 zł;
  5. art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 1 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, wyrażona jako 20 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 89 072 000 zł.

 

Zobacz Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15 grudnia 2021 r.