noweprzetargi.pl

4-dniowy Kurs Prawa zamówień publicznych Piotra Sperczyńskiego: Zamówienia publiczne w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Praktycznie z dokumentacją.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

01.10.2024 - 04.10.2024 (za 74 dni)

Czas Trwania:

4 dni
24 godz. Szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

1980 zł

Cena z VAT 23%:

2435 zł

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP. Piotr Sperczyński szkoli w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji oraz artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać.

Piotr Sperczyński to praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku około 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych). Częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 28 lat. Piotr Sperczyński szkolenia prowadzi od momentu formalizacji systemu zamówień publicznych w Polsce. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

Inspektor / Sąd Rejonowy [2-3.11.2021]

Bardzo rozległa tematyka ujęta konkretnie, ściśle tematycznie. Prowadzący w pełni stara się przekazać informację w możliwie przystępny i zrozumiały sposób.

Podinspektor / Urząd Miejski [2-3.11.2021]

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, pozwalający w przystępny sposób pozyskać wiedzę. Prowadzący ma dobry kontakt z uczestnikami, sposób prowadzenia szkolenia rewelacyjny.

Główny Specjalista / Instytut [2-3.11.2021]

Szkolenie merytoryczne, rzeczowe i uwrażliwiające na problemy praktyczne pojawiające się w pracy.

Z-ca Dyrektora / Dom Pomocy Społecznej [2-3.11.2021]

Szkolenie na wysokim poziomie i dobrze przygotowane merytorycznie.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2-3.11.2021]

Szkolenie merytoryczne i organizacyjnie przygotowane na wysokim poziomie.

Podinspektor / Urząd Gminy [27.10.2021]

Szkolenie przeprowadzone w bardzo profesjonalny i interesujący sposób.

Inspektor / Urząd Gminy [27.10.2021]

Szkolenie merytoryczne i super organizacja.

Inspektor / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [27.10.2021]

Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia, panel dyskusyjny, przykłady praktyczne.

Kierownik / Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [26.10.2021]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Szczerze mogę polecić świetnego prowadzącego oraz organizatora.

Specjalista / Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [26.10.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne, wyspecjalizowane na 6!

Starszy Specjalista / Politechnika [26.10.2021]

Jak zawsze profesjonalnie, szeroka wiedza osoby szkolącej, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.

Starszy Specjalista / Politechnika [26.10.2021]

Korzystam regularnie ze szkoleń prowadzonych przez Pana Piotra Sperczyńskiego. Jak zawsze prowadzenie perfekcyjne i merytoryczne.

Inspektor / Ośrodek Pomocy Społecznej [19.10.2021]

Organizacja szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca bardzo jasno wyjaśnia zagadnienia z zakresu zamówień publicznych. Posiada wiedzę na wysokim poziomie.

Referent / Urząd Gminy [19.10.2021]

Bardzo profesjonalne szkolenie. Ciekawe przykłady, miła atmosfera, możliwość zadawania pytań.

Podinspektor / Urząd Miasta [19.10.2021]

Szkolenie z Panem Piotrem jak zawsze na wysokim poziomie, z nutką dreszczyku i anegdot z życia zamówień publicznych. Kolejne szkolenie bardzo przydatne do pracy na stanowisku zamówień publicznych.

Specjalista / Rejonowy Zarząd Infrastruktury [19.10.2021]

Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Zakres merytoryczny przekazany w bardzo przystępny sposób.

Kierownik / Centrum Edukacji [06.10.2021]

Szkolenie bardzo przydatne, bardzo dobrze przygotowane szczególnie od strony praktycznej.

Inspektor / Urząd Gminy [06.10.2021]

Rzetelnie przekazana wiedza, praktyczne wskazówki.

Specjalista / Uczelnia [06.10.2021]

Szkolenie na wysokim poziomie. Wiedza przekazywana w sposób ciekawy i interesujący. Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego.

Specjalista / Zakład Karny [06.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe i ciekawie prowadzone. Wybór tematów odpowiedni.

Referent / Urząd Gminy [01.10.2021]

Wszystko bardzo dobrze, brak zastrzeżeń.

Specjalista / Nadleśnictwo [01.10.2021]

Szkolenie było merytoryczne i dobrze przygotowane. Materiały szkoleniowe przydatne.

Kierownik / Urząd Miasta i Gminy [01.10.2021]

Cenne informacje merytoryczne i praktyczne.

Kierownik / Zespół Szkół [20.08.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne. Dobry przekaz wiedzy.

Referent / Urząd Gminy [20.08.2021]

Bardzo dobre szkolenie, przydatne materiały i rzetelny prowadzący.

Referent / Ogród Zoologiczny [20.08.2021]

Szkolenie bardzo wartościowe. Informacje przekazane w sposób zrozumiały i wyczerpujący.

Inspektor / Szpital [20.08.2021]

Świetnie przeprowadzone szkolenie. Bardzo przydatne informacje i porady.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [20.08.2021]

Szkolenie jest praktyczne. Jasno omówione kolejne etapy realizacji zamówień publicznych.

Pracownik zamówień publicznych / Stacja Pogotowia Ratunkowego [20.08.2021]

Bardzo dużo przydatnych informacji przedstawionych w prosty i zrozumiały sposób.

Kierownik / Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie [20.08.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe z dużą ilością informacji i z bardzo dobrze przygotowanym prowadzącym.

Referent / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [19.08.2021]

Szkolenie uwzględniające potrzeby i oczekiwania uczestnika. Zawiera bogaty zakres tematyczny.

Kierownik / Urząd Marszałkowski [19.08.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne. Wykładowca znakomicie przygotowany.

Specjalista / Nadleśnictwo [19.08.2021]

Tematyka szkolenia dobrze wprowadziła w nową ustawę Prawo zamówień publicznych.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [19.08.2021]

Szkolenie pomocne, rozjaśniające wiele zagadnień.

Główny Specjalista / Sąd Apelacyjny [19.08.2021]

Szkolenie oceniam na wysokim poziomie. Wiedza teoretyczna poparta przykładami praktycznymi.

Kierownik / Powiatowy Zarząd Dróg [19.08.2021]

Szkolenie konkretne i rzeczowe. Teoria poparta praktyką z doświadczeniem.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [19.08.2021]

Szkolenie bardzo pomocne i merytoryczne. Przekazanych zostało wiele informacji.

Specjalista / Technikum Leśne [04.08.2021]

Wykładowca bardzo dobrze wyjaśnia i przedstawia tematykę zamówień publicznych od A do Z. Satysfakcjonująco udziela odpowiedzi na zadawane pytania, przytacza różne rozwiązania rożnych sytuacji, dzięki którym można wyciągnąć własne wnioski.

Sekretarz / Nadleśnictwo [04.08.2021]

Wykładowca rzeczowo przedstawił i omówił poruszane zagadnienia.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [04.08.2021]

Wiedza oraz praktyczne wskazówki w zakresie tematu szkolenia przedstawione bardzo przystępnie. Atmosfera na szkoleniu sprzyja przyswajaniu wiadomości.

Specjalista / Urząd Gminy [04.08.2021]

Szkolenie w pełni uzupełnia wiedzę uczestnika w zakresie określonym przez harmonogram.

Kierownik / Szpital Wojewódzki [04.08.2021]

Kompetentny prowadzący i bardzo dobre materiały.

Intendent / Technikum Leśne [04.08.2021]

Szkolenie bardzo przydatne. Zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty.

Starszy Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [04.08.2021]

Bardzo dużo praktycznych informacji i wskazówek do tematyki zamówień publicznych.

Specjalista / Szpital Kliniczny [26.07.2021]

Dużo istotnych zagadnień przekazanych w skondensowanej formie. Ciekawy i przejrzyście przeprowadzony wykład.

Z-ca Dyrektora / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [26.07.2021]

Szkolenie bardzo przydatne w praktyce. Bardzo dobrze przygotowane.

Inspektor / Związek Międzygminny [26.07.2021]

Szkolenie rzeczowe, poruszane zagadnienia trafione i wyczerpująco omawiane.

Specjalista / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [26.07.2021]

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny ze szczególnym wskazaniem aspektów praktycznych w zamówieniach publicznych.

Inspektor / Związek Międzygminny [26.07.2021]

Szkolenie rzeczowe, poruszane zagadnienia trafione i wyczerpująco omawiane.

Starszy Specjalista / Ośrodek Ruchu Drogowego [1-2.07.2021]

Szkolenie bardzo dobre i merytoryczne. Osoba wykładowcy bezcenna.

Podinspektor / Urząd Gminy [1-2.07.2021]

Szkolenie na zdecydowanie wysokim poziomie, a poziom przekazywanej wiedzy prowadzącego jest bezkonkurencyjny.

Sekretarz / Urząd Gminy [2021.07.20]

Bardzo przydatne szkolenie z uwagi na praktyczne podejście do tematu.

Specjalista / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2021.07.20]

Szkolenie merytoryczne, profesjonalnie przygotowane, profesjonalny i przekonywujący wykładowca, zapewnione materiały szkoleniowe.

Inspektor / Ośrodek Pomocy Społecznej [2021.07.15]

Dużo informacji. Profesjonalizm i duże doświadczenie prowadzącego.

Kierownik Referatu / Urząd Gminy [2021.07.15]

Praktyczna wiedza na praktycznych przykładach. Kompetentna wiedza i doświadczenie prowadzącego.

Asystent / Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [2021.07.15]

Bardzo przydatne szkolenie. Wszystko OK!

Specjalista / Urząd Gminy [2021.07.13-14]

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Wszystko bardzo dobrze przygotowane.

Inspektor / Urząd Gminy [2021.07.13-14]

Szkolenie bardzo przydatne, potrzebne. Takie jak powinno być – w punkt!

Główny Specjalista / Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego [2021.07.13-14]

Profesjonalny wykładowca. Bardzo dobra organizacja oraz materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2021.07.13-14]

Dużo nowych informacji, świetnie i w sposób przejrzysty wyjaśnionych.

Inspektor / Urząd Miasta [2021.07.13-14]

Fachowo i merytorycznie, na najwyższym poziomie.

Główny Specjalista / Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego [2021.07.13-14]

Bardzo dobry prowadzący. Świetna atmosfera szkolenia.

Kierownik / Starostwo Powiatowe [2021.06.30]

Bardzo rzetelnie zrealizowane szkolenie. Ogromna wiedza wykładowcy przekazana w sposób bardzo przystępny.

Inspektor / Urząd Gminy [2021.06.30]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i prowadzone i niezbędne w codziennej pracy.

Pomoc administracyjna / Zarząd Dróg Powiatowych [2021.06.30]

Profesjonalne podejście do tematyki. Przyjazna atmosfera przeprowadzonego szkolenia.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2021.06.30]

Szkolenie owocne i rozwiewające szereg wątpliwości.

Dyrektor / Zespół Szkół [2021.06.30]

Szkolenie bardzo treściwe.

Specjalista ds. zamówień publicznych / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2021.06.28]

Szkolenie profesjonalne. Przekazana wiedza dotycząca nowych przepisów bardzo rozbudowana i szeroko przedstawiona.

Główny Specjalista / Urząd Miejski [2021.06.28]

Szkolenie wyczerpujące temat, możliwość zadawania pytań i merytoryczne odpowiedzi prowadzącego.

Specjalista ds. zamówień publicznych / Firma prywatna [2021.06.28]

Szkolenie bardzo pomocne, które rozwiało wszelkie wątpliwości i zagadnienia.

Referent / Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego [2021.06.28]

Organizacja szkolenia na bardzo dobrym poziomie. Prowadzący kompetentny z ogromną wiedzą – umiejący ją przekazać.

Naczelnik / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2021.06.28]

Szkolenie jak zawsze przydatne, profesjonalnie przeprowadzone i dobrze przygotowane organizacyjnie.

Specjalista / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2021.06.18]

Szkolenie bardzo ciekawe, dużo przydatnych informacji.

Specjalista / Firma prywatna [2021.06.18]

Doskonała aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy na temat zamówień.

Specjalista / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2021.06.18]

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie.

Starszy Specjalista / Powiatowy Zarząd Dróg [2021.06.18]

Szkolenie kompleksowe i bardzo przydatne.

Inspektor / Urząd Gminy [2021.06.17]

Bardzo przydatne i praktyczne szkolenie. Pełen profesjonalizm prowadzącego.

Specjalista / Politechnika [2021.06.17]

Profesjonalne podejście Wykładowcy do omawianych zagadnień. Praktyczna przydatność poruszanych tematów.

Specjalista / Agencja Samorządowa [2021.06.17]

Dużo konkretnej wiedzy. Doskonale przygotowany prowadzący.

Kierownik / Instytu Biologii Ssaków [2020.07.16-17]

Szkolenie zostało przygotowane bardzo profesjonalnie. Materiały przemyślane bardzo starannie.

Inspektor / Urząd Gminy [2020.07.16-17]

Przekaz informacji i atmosfera na 6!

Nadleśniczy / Nadleśnictwo [2020.07.16-17]

Bardzo dobrze przekazywane najważniejsze aspekty i zagadnienia tematu szkolenia.

Kierownik / Instytu Biologii Ssaków [2020.07.16-17]

Szkolenie zostało przygotowane bardzo profesjonalnie. Materiały przemyślane bardzo starannie.

Inspektor / Urząd Gminy [2020.07.16-17]

Przekaz informacji i atmosfera na 6!

Nadleśniczy / Nadleśnictwo [2020.07.16-17]

Bardzo dobrze przekazywane najważniejsze aspekty i zagadnienia tematu szkolenia.

Cel 4-dniowego kursu „Zamówienia publiczne w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Praktycznie z dokumentacją” prowadzonego przez Piotra Sperczyńskiego jest zapoznanie uczestników z zasadami i praktyką stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych. Główne cele szkolenia obejmują:

 1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych dotyczącymi postępowań o wartościach poniżej progów unijnych.
 2. Zrozumienie procedur i etapów postępowania w przypadku zamówień o mniejszej wartości.
 3. Praktyczne wykorzystanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w kontekście konkretnej praktyki.
 4. Wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania dokumentacji oraz uczestnictwa w postępowaniach o zamówienia publiczne o niższej wartości.
 5. Omówienie najczęstszych błędów i pułapek oraz sposobów ich unikania w praktyce.
 6. Wprowadzenie do najnowszych zmian i interpretacji prawa zamówień publicznych związanych z zamówieniami o wartości poniżej progów unijnych.
 7. Analiza przypadków praktycznych i dyskusja na temat różnych scenariuszy występujących w postępowaniach o zamówienia publiczne o niższej wartości.

Poprzez te cele uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w zakresie zamówień publicznych o niższej wartości, co wpłynie pozytywnie na efektywność ich pracy oraz zapewni zgodność z obowiązującym prawem.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

PIERWSZA CZĘŚĆ SZKOLENIA – 11-12 czerwca

Dzień I – 11 czerwca. Przygotowanie do postępowań w systemie zamówień publicznych.

Cele: zapoznanie się z wymaganiami i przepisami regulującymi system zamówień publicznych, analiza ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, ustaw i rozporządzeń istotnych do sprawnego przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tej części także blok tematyczny dotyczący opisu przedmiotu zamówienia, warunków i wykluczenia, obejmujących także procedury poniżej 130 000 zł. Uczestnicy będą także analizować rozwiązania organizacyjne związane z systemem zamówień publicznych, stronę organizacyjną w tym elektroniczną systemu zamówień publicznych. Uczestnicy poznają także możliwe źródła dodatkowych informacji potrzebnych do sprawnego przygotowania i prowadzenia postępowania w systemie zamówień publicznych.

 • Zestawienie regulacji prawnych związanych z systemem zamówień publicznych.
 • Podstawowe pojęcia i definicje. Informacje praktyczne.
 • System zamówień publicznych z podziałem na rodzaje i wyłączenia.
 • Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania przepisów.
 • Wartość zamówienia – obliczenie / schemat i wpływ na obowiązki wynikające z ustawy pzp.
 • Źródło finansowania zamówień publicznych – procedury i ograniczenia.
 • Rodzaj przedmiotu zamówienia (wstęp) – opis /określenie/wymagania.
 • Warunki udziału, wykluczenia w procedurach zamówień publicznych (wstęp).
 • Rozwiązania organizacyjne (wstęp) – wymagania i obowiązki.
 • Strona elektroniczna zamówień publicznych – niezbędne minimum (e-Zamówienia).
 • Dokumentacja – archiwizacja postępowania.
 • Zestawienie regulacji prawnych związanych z omawianym zakresem tematycznym.
 • Analiza przypadku – ćwiczenia.

Dzień II – 12 czerwca. Postępowania objęte zamówieniami publicznymi poniżej kwoty progowej wynikającej z art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 130 000 zł).

Cel: zapoznanie z tematyką zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł (tzw. zamówienia regulaminowe). Zostaną omówione minimalne wymagania w procedurach w oparciu o wymagania Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, zarządzeń czy decyzji kierownika zamawiającego. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowane przykładowe rozwiązanie organizacyjne w procedurach o wartości poniżej 130 000 zł wraz z załącznikami (w tym zaproszenie do składania ofert, protokół, rejestr, wniosek, formularz oferty, …). Na przykładowym rozwiązaniu zostanie omówiona – przećwiczona procedura w trybie zapytania ofertowego z analizą możliwych błędów i nieprawidłowości które często występują w tego typu procedurach. W końcowej części dnia zostaną omówione na przykładzie procedury prowadzenia postępowania w oparciu o wytyczne na lata 2021/2027 o wartości poniżej 130 000 zł.

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł. Zestawienie regulacji prawnych oraz podział rodzajowy zamówień.
 • Niezbędne minimum w procedurach nieobjętych trybami zamówień publicznych.
 • Regulacje wewnętrzne (regulaminy, zarządzenia, …) związane z postępowaniami o wartości poniżej 130 000 zł.
 • Przykładowe rozwiązanie (stosowane w jednostkach) oraz analiza zaproponowanych rozwiązań. Kiedy zmienić i dlaczego? Możliwa weryfikacja w trakcie szkolenia rozwiązań zaproponowanych przez uczestników szkolenia.
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg regulacji wewnętrznej o wartości poniżej 130 000 zł. Dokumentacja, czynności. Analiza przypadku – ćwiczenia.
 • Realizacja procedur finansowanych ze środków „unijnych”. KPO – Wytyczne.
 • Przykładowa ścieżka postępowania z dokumentacją (zapytanie ofertowe), protokołem postępowania, ofertami – ćwiczenie.
 • Lista sprawdzająca – weryfikująca postępowania o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł.
 • Analiza przypadku – ćwiczenia.
2.

DRUGA CZĘŚĆ SZKOLENIA – 3-4 października

Dzień III – 3 października. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o wartości zamówienia równej lub powyżej 130 000 zł w trybach zamówień publicznych („postępowanie krajowe” – cz. 1).

Cel: omówienie regulaminu komisji przetargowej, budowanie zakresu obowiązków członków komisji, przygotowanie druków oświadczeń, protokołów z pracy oraz przykład „przeszkolenia” członków komisji przetargowej w zakresie pracy, obowiązków i zakazów. Analiza zagadnień związanych z przygotowaniem postępowania, wyborem trybu, elementami elektronizacji zamówień w tym portal e-zamówienia. W tym dniu uczestnicy będą przygotowywać specyfikację warunków zamówienia (SWZ) w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) z załącznikami, treść ogłoszenia o zamówieniu, łącznie z publikacją w BZP. W trakcie szkolenia pojawią się ćwiczenia i zadania do wykonania przez uczestników szkolenia.

 • Zestawienie regulacji prawnych w procedurach o wartości poniżej progów unijnych.
 • Komisja przetargowa – skład. Dokumenty i oświadczenia. Przykładowe rozwiązania.
 • Ogłoszenie o planowanych postępowaniach w Biuletynie Zamówień Publicznych – ćwiczenia praktyczne.
 • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia – wstępne konsultacje rynkowe.
 • Ustalenie wartości zamówienia – opcja, powtórzenia, wznowienia, awarie, …
 • Analiza trybów postępowania pod kątem efektywnego prowadzenia postępowania, realizacji umowy i uzyskania dobrych efektów.
 • Regulacja wewnętrzna – komisja przetargowa. Przykładowe rozwiązanie – ćwiczenia. Gdzie są nieprawidłowości? Wersja poprawnego regulaminu dotyczącego komisji przetargowej.
 • Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i załączników w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Ćwiczenia. Gdzie są nieprawidłowości? Wersja dobrze przygotowanej SWZ z załącznikami.
 • Elektronizacja zamówień – e-Zamówienia – cz. 1. Przygotowanie do wszczęcia postępowania (www.uzp.gov.pl).
 • Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu – Biuletyn Zamówień Publicznych. Ćwiczenia – przygotowujemy ogłoszenie do publikacji w e-Zamówieniach.
 • Harmonogram czasowy trybów zamówień o wartości zamówienia poniżej progów unijnych. Ile czasu trwa procedura od wszczęcia do zawarcia umowy? Dlaczego będzie trwała dłużej – zestawienie czynników.
 • Schemat czynności i wymagań/obowiązków od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania.
 • Wszczęcie postępowania w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1. Ogłoszenie o zamówieniu + strona prowadzonego postępowania e-Zamówienia. Ćwiczenia z praktycznym ogłoszeniem postępowania i udostępnieniem SWZ z załącznikami – e-Zamówienia.
 • Prowadzenie protokołu postępowania – ćwiczenia.
 • Analiza przypadku – ćwiczenia.

Dzień IV – 4 października. Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz realizacja umowy o wartości zamówienia poniżej progów unijnych („postępowanie krajowe” – cz. 2).

Cel: Omówienie postępowania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) po ogłoszonym postępowaniu w BZP. Tematyka pytań i odpowiedzi, zmiany w SWZ łącznie ze złożeniem oferty i jej badaniem i oceną. Zestawienie przykładowych dokumentów wymaganych w procedurze zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych. Kluczowe decyzje w prowadzonym postępowaniu oraz realizacji umowy będą poparte przykładowymi dokumentami w tym: otwarcie ofert, decyzja o odrzuceniu oferty, żądanie wyjaśnień, rażąco niska cena, żądanie uzupełnienia dokumentów, informacja o unieważnieniu, wybór oferty, ogłoszenie o wynikach. W końcowej części szkolenia zostaną omówione wymagania dotyczące realizacji umowy w zamówieniach publicznych, możliwości jej zmiany oraz zasady dokumentowania podejmowanych decyzji.

 • Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia.
 • Zmiana SWZ, ogłoszenia o zamówieniu – ćwiczenia praktyczne. Dokumentowanie czynności.
 • Termin składania i otwarcia ofert – dokumentacja. Protokół postępowania – e-Zamówienia.
 • Praca komisji przetargowej – protokoły / przykładowe rozwiązania. Protokół postępowania i zasady jego udostępnienia.
 • Weryfikacja złożonych ofert/oświadczeń przez wykonawców w postępowaniu. Ćwiczenia – dokumentowanie – walidacja. Rażąco niska cena, omyłki, wyjaśnienia, poprawa, uzupełnienie – przykładowe dokumenty.
 • Sprawdzenie ofert pod kątem odrzucenia – schemat postępowania. Dokumenty – ćwiczenia praktyczne.
 • Kryteria oceny ofert – podmiotowe środki dowodowe. Przykładowa dokumentacja – czynności.
 • Wybór oferty najkorzystniejszej – wymagania – przykładowe dokumenty i czynności.
 • Unieważnienie postępowania – wymagania – przykładowe dokumenty i czynności.
 • Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą – wymagania – przykładowe dokumenty.
 • Protokół postępowania – e-Zamówienia. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania.
 • Lista sprawdzająca – weryfikacja postępowania w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1.
 • Nadzór nad realizacją umowy – rozwiązania organizacyjne. Dokumentacja.
 • Zmiana umowy – aneksy. Zakres możliwości zmian w umowie zaplanowanych i niezaplanowanych. Dokumentacja, przykładowe rozwiązania. Ćwiczenia.
 • Wykonanie umowy. Protokół odbioru. Przykładowe rozwiązanie.
 • Raport z realizacji umowy – przykład. Zestawienie praktycznych uwag.
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy w BZP. Wypełnienie oraz punkty krytyczne.
 • Sprawozdania z udzielonych zamówień – przykład. Zestawienie uwag/ćwiczenia.
 • Lista sprawdzająca realizacji umowy – weryfikacja realizacji umowy.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?