Projekt nowego Prawa zamówień publicznych przekazany do Komisji Prawniczej

W dniu 24 czerwca 2019 roku Departament Prawny Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przekazał projekt Ustawy Prawo zamówień publicznych do Komisji Prawniczej. Rozpoczyna ona prace od dnia 25 czerwca 2019 r. Przedmiotem jej obrad będą:

1) projekt ustawy − Prawo zamówień publicznych,
2) projekt ustawy – Przepisy wprowadzające − Prawo zamówień publicznych.

Prace prowadzone będą w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie w sali 115 w dniach od 25–27 czerwca 2019 r. od godz. 9.00.

Zobacz pliki do pobrania:

  1. Projekt ustawy Prawo Zamówień Publicznych – przekazanie do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą – 24 czerwca 2019 r.
  2. Informacja – rozpoczęcie prac przez Komisję Prawniczą – Projekt ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 25-27 czerwca 2019 r.

Ostatnie wpisy