Przegląd najnowszego orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych – publikacja UZP

Zachęcamy do zapoznania się z przeglądem najnowszego orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych opublikowanym przez Urząd Zamówień Publicznych. Opracowanie zawiera wybrane tezy z najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i zostało podzielone na osiem obszarów tematycznych.

Zobacz przegląd najnowszego orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych – publikacja UZP.

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Ostatnie wpisy