Szkolenia online w lipcu i sierpniu 2024

Zapraszamy na najbliższe szkolenia w formule online prowadzone przez naszych ekspertów. Sprawdzona jakość, ciekawa tematyka, jak zawsze wysoki poziom merytoryczny. Zapraszamy!

4-5 lipca – Michał Kunikowski
2-dniowe Praktyczne Warsztaty eNotices2 dla ZAMAWIAJĄCYCH SEKTOROWYCH – jak zamieścić ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

8 lipca – Michał Kunikowski
Jak wygrywać w wyścigu po publiczne pieniądze – szkolenie dla firm startujących w przetargach na usługi, dostawy i roboty budowlane.

8 lipca – Piotr Sperczyński
Skuteczne przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 130 000 zł. Najlepsze praktyki i wytyczne prawne.

23 lipca – Michał Kunikowski
Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny w praktyce.

24-25 lipca – mec. Łukasz Bochenek
SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: Kompleksowe prowadzenie procedur w Prawie zamówień publicznych.

25-26 lipca – Michał Kunikowski
2-dniowe Praktyczne Warsztaty eNotices2 – jak zamieścić ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

29 lipca – Ewa Żak
Zamówienia publiczne DLA PRAKTYKÓW. Aktualne problemy, najnowsze opinie, interpretacje i orzecznictwo.

30-31 lipca – mec. Łukasz Bochenek
Doskonalenie warsztatu w zakresie udzielania zamówień publicznych: praktyczne metody bezbłędnej realizacji procedur na dostawy, usługi oraz roboty budowlane z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

27 sierpnia – Piotr Sperczyński
Zamówienia publiczne w jednostkach oświaty.

1-4 października – Piotr Sperczyński
4-dniowy Kurs Prawa zamówień publicznych Piotra Sperczyńskiego: Zamówienia publiczne w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Praktycznie z dokumentacją.

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń online

Ostatnie wpisy