Prace nas platformą toczą się zgodnie z harmonogramem.

Opinie i interpretacje

8 października 2020 roku – KOMUNIKAT UZP: Prace nas platformą toczą się zgodnie z harmonogramem.

Powołując się na duże zainteresowanie jakie budzi elektronizacja procesu zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej opublikował komunikat, ...

Przegląd prawa

8 października 2020 roku – KOMUNIKAT UZP: Prace nas platformą toczą się zgodnie z harmonogramem.

Powołując się na duże zainteresowanie jakie budzi elektronizacja procesu zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej opublikował komunikat, ...